Ogłoszenie

-dotyczy tylko Rodziców dzieci zapisanych

na świetlicę szkolną


 

 

Klasy szóste uczciły pamięć poległych za Ojczyznę.

 


 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017


 

 

Ogłoszenie

W związku ze zmianami organizacyjnymi na parkingu przy szkole informujemy, że od dnia 1 września nauczyciele mogą parkować wyłącznie za szkołą od strony sali gimnastycznej na wyznaczonych miejscach parkingowych oraz w miarę możliwości wzdłuż ogrodzenia.

Parking przy wjeździe po prawej stronie za miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych jest przeznaczony dla rodziców. Wzdłuż sali gimnastycznej równolegle do całego chodnika nie parkujemy, miejsce przeznaczone wyłącznie do wysadzania dzieci.


 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

uaktualnione


 

 

Półkolonia letnia 2016

 


 

 

więcej informacji


 

 
This is a test