Niech radość Wielkanocy
napełni nasze serca
nadzieją i obfitością łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Z serdecznymi życzeniami

Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Pracownicy


 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu  szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole do dnia 25 kwietnia 2014 roku (lista w sekretariacie szkoły).


 

   FLASH MOB w Niepołomicach        


 

 
This is a test