Klasa 1b w wielkanocnym nastroju


czytaj więcej

Być może kiedyś w przyszłości ktoś z nich również wspólnie będzie robił palmę z rodzicami, dzieckiem, wnukiem..., bo tylko dzięki temu tradycja przetrwa.

                                                                                  Irena Ślusarczyk – wychowawca IB


 

Szanowni Państwo

Informujemy, iż listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu  szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole do dnia 25 kwietnia 2014 roku (lista w sekretariacie szkoły).


 

   FLASH MOB w Niepołomicach        


 

 
This is a test